3D Ordlista

Förklaring av Render Visions vanligaste 3D termer.

3D modell


3D modell

Modell av det objekt som skall visualiseras. Ex: hus, byggnad, produkt eller detalj. Kallas även: 3D geometri, 3D fil, 3D objekt.

3D koordinater

​Ett objekts position anges med X, Y Z värden dessa kan vara positiva eller negativa.

3D modellering

In this process, the model is built by polygons.

Polygoner

​Flersidiga geometriska former, en 3D modells byggstenar, flera polygoner sätts ihop till ett rutnät som bildar en modell.

Extrudera

Teknik där man ”drar ut” en 2D ritning till en 3D ritning.

Booleansk operation

Teknik där man adderar eller drar ifrån geometri från en modell till en annan för att skapa en önskad form.

Material


3D material

​En färg eller bild i flera lager som läggs på 3d modellen för att simulera ett material från den verkliga världen. Kallas även: 3D textur.

3D texturering

​Att lägga en yta på en 3D modell.

3D Scen


3D Scen

​Efter modellering och texturering sätts modellen in i ett sammanhang med andra 3D modeller. Den virtuella värld man bygger upp kallas för en 3D Scen. Kallas även: Virtuell värld.

3D vy

​3D vy – Beskriver det håll man ser 3D Scenen från: Framifrån, bakifrån, höger, vänster och topp vy.

Ljus


Ljussättning

Att belysa 3D Scenen och objekten med olika ljus typer.

Spotlight

​En av många ljustyper som används i 3D Scenen.

IES lijus

​Realistiska ljus ”profiler” från lampor i den verkliga världen. Detta gör att en lampa lyser på samma sätt i den virtuella världen.

Camera


Kamera

I den virtuella världen används kameror på samma sätt som i en tv studio eller film scen.

Kamera vy

Det håll kameran tittar åt. Detta motsvarar vyn för den slutliga bilden.

Kamera vinkel

Som vid fotografering talar vi om – normal, - tele och vidvinkel.

Skärpedjup

Fototerm som definierar hur djupt i Z led (se 3D koordinater) fokus skall ligga från ett värde till ett annat. Det man tittar på skall vara i fokus, inget annat. Skapar ofta en mycket realistisk effekt för interiörbilder.

Render


Rendering

Termen betyder ”att bygga upp en bild”. Detta är det sista steget i 3D visualiserings processen.  Då läggs alla inställningar och värden in och en 3D bild beräknas fram.


Render Vision Europe AB, adress: Askhult Per Larsgård 207, 311 90 Morup, Sweden

tel: 0709-780 888,  mail: info@rendervision.se

uk_flag.png

 In English