3D visualisering

Kort beskrivning av 3D-Visualisering

3D-Visualisering är en process som innehåller flera arbetssteg. Nedan kommer vi att förklara de steg som vi vanligtvis går igenom för att producera vårt material.

Modellering

Modellering görs utifrån ritningar och projektbeskrivnings dokumentationen som innehåller detaljerad information om ett projekts utformning.
Modelleringen görs genom flertalet 3D tekniker där man bland annat extruderar 2D ritningar till 3D modeller. Att 3D-Visalisera är nära verklig byggnation, då vi måste skapa varje liten detalj av ett projekt.

 

Riggningsfas:

Material, ljussättning och Kameravinklar

När basmodellen är klar, börjar vi med den så kallade riggningen. Vi lägger då på material eller texturer, som det också heter, på modellen.
Ljussättningen görs på samma sätt som i en foto eller tv- studio, vi har tillgång till samma verktyg för att skapa ett ljus som både är stämningsfullt och realistiskt.
Efter ljuset börjar vi arbeta med kameravinklar enligt Era önskemål för att skapa optimal vy till testrenderingen som Ni får som första referens till hur projektet fortskrider.

Rendering

Termen: Rendering innebär att man sammanför alla projektets delar in i en slutlig bild. Man kan säga att ordet rendera betyder: att bygga upp en bild. Det är i detta stadium som den faktiska bilden genereras.

 


Render Vision Europe AB, adress: Askhult Per Larsgård 207, 311 90 Morup, Sweden

tel: 0709-780 888,  mail: info@rendervision.se

uk_flag.png

 In English